ફુકરે 3: ફિલ્મના 10 રસપ્રદ અને રમુજી મુદ્દા

પ્રસ્તુતી સિનેમામાં ફરીથી: ફુક્રી 3 આવી ગઇ છે મોટી પ્રદર્શન પર, 6 વર્ષોનો બાદ.

પ્રિય કેરકટર્સનો ફરીથી આગમન: ફિલ્મ માં ફરીથી તે આદર્શ કેરકટર્સનું આરંભ થશે, જેમણે પ્રથમ ભાગમાં હસાયો હતો.

ભોલી પંજાબનનો ફરીથી આગમન: ફુક્રી ગેંગ સામે અબ ફરીથી મોટી ચુંટણી - ભોલી પંજાબન.

અંતરરાષ્ટ્રીય પુનઃનિર્માણ: ફુક્રી 3 બોક્સ ઓફિસ પર આવશે અને તમને ફિલ્મના લોકપ્રિય કેરકટર્સની ફરીથી મસ્તી જોવીનું મળશે.

ફુક્રી ટ્રિયોનું નવું 'સુપરપાવર': ચૂચા, હન્ની, અને લાલીની ટીમ સાથે આ વખતે કંપ્યૂટરનું અદ્વિતીય આવશ્યકતા થશે.

ફિલ્મની હાસ્યનો આનંદ: ફુક્રી ગેંગની વિશેષ હાસ્યનો રસ આ વખતે પણ અપયોગમાં આવશે.

મોટી પ્રદર્શનમાં આવશે: આ વખતે, આ કોમેડી ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં હાસ્ય અને આનંદ સાથે વાપસ આવશે.

ક્યારે ભોલીની કથા?: ભોલી પંજાબનના કારણે, ફુક્રી ગેંગ શું કરશે, આ જોવામાં આવશે.

તમારા પ્રિય કેરકટર્સનું આગમન: ચૂચા, હન્ની, પંડિત જી, અને ભોલી પંજાબનની પ્રિય કેરકટર્સ ફિલ્મમાં ફરીથી મળેલા છે.

પ્રેક્ષકોની મનપસંદ: ફુકરે 3 પ્રેક્ષકોને ફિલ્મ સાથે ફરીથી હાસ્ય અને આનંદનો સ્વાદ આપવાનું વચન આપે છે, તેને ચૂકશો નહીં.